deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 2.09.2020

Postępowanie prowadzone w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp pn. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z programów SketchUp i Vray dla 5 pracowników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-34/2020.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.09.2020 15:00Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowaniaWersja aktualna
3.09.2020 11:52Jolanta Kurekpublikacja zawiadomienia o unieważnieniu postępowaniaPokaż
27.08.2020 14:18Jolanta KurekPokaż
27.08.2020 14:16Jolanta Kurekpublikacja zaproszenia do składania ofertPokaż