deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie  na  Dostawę dwóch statywów do aparatów fotograficznych na potrzeby Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki   w Krakowie   - nr referencyjny BZP-3941-24/2022, w trybie zapytania ofertowego,  prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.

link do przedmiotowego postępowania -  https://platformazakupowa.pl/transakcja/631136

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
24.06.2022 14:51Paulina Zawadzka Wersja aktualna