deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego - numer sprawy: : BZP-2631-3/2023.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.