deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.05.00-00-A053/21 - numer zamówienia: BZP-2631-6/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2631-6/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.

 Zapytanie Ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123660