deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - publikuje informację o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” oznaczenie postępowania: BZP-2631-5/2024.

Postępowanie to prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania. Zachęcamy do składania ofert.