deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - numer sprawy: BZP-2631-1/2023.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.