deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży  i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                     w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2631-25/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2631-25/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.