deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. Usługa obejmująca sukcesywne sporządzanie tłumaczeń pisemnych dokumentów (w tym przysięgłych) oraz tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i  symultanicznych) z  języka polskiego na języki angielski, włoski, francuski, oraz z ww. języków na język polski z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich sporządzanych i wykonywanych tłumaczeń (stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie w 2024 roku - numer zamówienia BZP-2631-3/2024.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2631-3/2024 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.