deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa transportu materiałów i form na trasie Kraków – Bolesławiec – Kraków finansowana z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie”, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18 - numer sprawy: BZP-2631-5/2023.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.