deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  - numer zamówienia: BZP-2630-2/2024.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-2/2024 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.