deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy BZP-3942-57/2021.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3942-57/2021 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.