deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią Akademus do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie funkcjonalności poprzez zakup dodatkowych modułów umożliwiających dostęp do katalogu ECTS, generowanie płatności, tworzenie ankiet, elektroniczne składnie podań oraz uczelniany katalog prac dyplomowych - udostępnianie prac, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.05.00-00-A053/21 - numer zamówienia: BZP-2630-28/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-28/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.