deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne na  usługę pn.:  Druk i dostawa książki NOWA PRZESTRZEŃ 2019. (r)EWOLUCJA.  NOWA PRZESTRZEŃ _2020.  Rekonfiguracje przestrzeni - dla Wydziału Architektury Wnętrz  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie - nr sprawy BZP-3942-52/2021, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings