deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne na  usługę pn.:  Druk i dostawa publikacji „Podniebne Ogrody” dla Wydziału Grafiki  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 - nr sprawy BZP-3942-53/2021, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings