deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników Wydziału Form Przemysłowych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu NCBiR:  „Zintegrowany Program Rozwoju ASP” realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-33/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-33/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.