deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Przeprowadzenie szkolenia z programu Fusion 360 dla dwóch pracowników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie” - umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18 - numer zamówienia: BZP-2630-25/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-25/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.