deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy BZP-3942-2/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3942-2/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.