deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa druku i dostawa publikacji Andrzeja Bednarczyka pod tytułem Listy Minotaura do zakażonych (dodruk) - numer zamówienia: BZP-2630-10/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-10/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.