deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa druku i dostawa publikacji IX tomu serii wydawniczej „Studia i Materiały Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, tom IV” dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-49/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-49/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.