deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa druku i dostawa wydawnictwa naukowego pt. „Współczesne techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego - statycznego i ruchomego” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-62/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-62/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.