deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa obejmująca sukcesywne sporządzanie tłumaczeń pisemnych dokumentów (w tym przysięgłych) oraz tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i symultanicznych) z  języka polskiego na języki angielski, ukraiński, francuski, norweski i islandzki oraz z ww. języków na język polski z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich sporządzanych i wykonywanych tłumaczeń (stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie w 2023 roku - numer zamówienia: BZP-2630-3/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-3/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.