deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa obejmująca sukcesywne sporządzanie tłumaczeń pisemnych dokumentów (w tym przysięgłych) oraz tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i symultanicznych) z  języka polskiego na języki angielski, ukraiński, niemiecki i francuski oraz z ww. języków na język polski z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich sporządzanych i wykonywanych tłumaczeń (stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie w 2022 roku - numer sprawy BZP-3942-3/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3942-3/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.