deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługi ochrony fizycznej osób, obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w budynku przy ul. Syrokomli 21, 30-102 Kraków - numer zamówienia: BZP-2630-1/2024.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-1/2024 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.