deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 12.01.2021

,,Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, znak sprawy:  BZP-3941-39/2020

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Projekt umowy  

Przedłużenie terminu składania ofert 

Przedłużenie terminu składania ofert i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Odpowiedzi do pytań wykonawców

Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy  

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.2021 r.

Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy z dnia 07.01.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
15.01.2021 10:43Brygida ŚliwaInformacja o rozstrzygnięciu postępowania Wersja aktualna
7.01.2021 14:34Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytania do Zapytania OfertowegoPokaż
4.01.2021 13:24Brygida ŚliwaOdpowiedzi na zapytania wykonawców Pokaż
23.12.2020 11:26Brygida ŚliwaPrzedłużenie terminu składania ofert i modyfikacja treści zapytania ofertowegoPokaż
18.12.2020 13:15Brygida ŚliwaPrzedłużenie terminu składania ofertPokaż