Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 29.05.2019

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pracy Twórczej oraz Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie położonych w Zakopanem przy ul. Harenda 16 - numer zamówienia BZP-3941-28/2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2019 14:32Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
21.05.2019 14:45Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż