Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 30.05.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu skutecznego wejścia na rynek kreatywny oraz kształcącego umiejętności społeczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach projektu "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego - numer zamówienia BZP-3941-26/2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - wykaz w zakresie doświadczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy

Zmiana treści Zapytania Ofertowego (zmiana terminu składania ofert)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
6.06.2019 12:37Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
27.05.2019 14:09Jolanta Kurekpublikacja informacji o zmianie treści zapytania ofertowegoPokaż
21.05.2019 10:58Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż