Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 17.06.2019

Zapytanie ofertowe na usługi okresowej kontroli polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazowej w budynkach będących własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3941-32/2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz wykaz osób

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
26.06.2019 13:39Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
11.06.2019 13:02Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż