deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Nowy BIP

Uruchomiona została nowa wersja strony BIP dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wszystkie dokumenty i informacje wprowadzone przed 20 marca 2019 znajdują się na bip-old.asp.krakow.pl

 

 

decyzja.pdf

Decyzja Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży w drodze przetargu niegranicznego nieruchomości zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Adama Mickiewicza 5
Nr 2/2019 r. z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie unieważnienia III przetargu z 29 marca 2019 r.
1
W związku z brakiem ofert unieważniam III przetarg z 28 lutego 2019 r. na sprzedaż w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Adama Mickiewicza 5.
2
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

(-) prof. Stanisław Tabisz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2018

Dział 1
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania.
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów.
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji.
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, te w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej" w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 31-157 Kraków
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych

Część A
W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządca

Część B
X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
samooceny procedur zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

(-) prof. Stanisław Tabisz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Kraków 29.03.2019