deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 1.08.2022
Podpisał: Monika Wiejaczka - Kanclerz
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 42/2022 Rektora z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o przyznanie zwiększenia do stypendium socjalnego

Załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o stypendium socjalne

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 5 - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej

Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora (dla studenta pierwszego roku)

Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 9 - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 10 - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na wydziale intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 11 - Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim

Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów lub doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 13 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.10.2022 10:13Karolina GamratWersja aktualna
12.09.2022 14:28Karolina GamratPokaż
12.09.2022 14:28Karolina GamratPokaż
12.09.2022 14:28Karolina GamratPokaż
19.08.2022 14:44Karolina GamratPokaż