deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn.

...

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn.

...

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn.

...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista lub samodzielny

...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Samodzielny referent  lub

...