deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Nazwa stanowiska pracy:

Instalator sieci komputerowej (robotnik wykwalifikowany lub

...

Nazwa stanowiska pracy:

Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Niezbędne wymagania w zakresie

...

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn.

...

Nazwa stanowiska pracy:

Samodzielny referent  lub specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

Niezbędne

...