deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.jedn. Dz.

...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Działu Inwestycji

Niezbędne

...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Informatyk – pierwsza linia

...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

 

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Muzeum ASP

Niezbędne

...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:

Zastępca Kwestora

Niezbędne wymagania w

...