deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 16.10.2020

zapytanie ofertowe nr BZP-3941-32/2020

załącznik nr 1 - przedmiar robót

załącznik nr 1a - rzut piętra I

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 formularz ofertowy

 

Postępowanie znak sprawy BZP-3941-32/2020, jest zamieszczone również w profilu na Platformie  Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/, gdzie zamieszczono tożsamy komplet plików dotyczących zapytania. 

 

unieważnienie postępowania

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.10.2020 14:28Anna Dąbkowskaunieważnienie postępowaniaWersja aktualna
7.10.2020 13:42Anna Dąbkowskapublikacja zapytania ofertowegoPokaż