deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 20.03.2024
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Uchwała nr 8/2024 Senatu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 18/2021 Senatu z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisu Szkoły Doktorskiej obejmującego program kształcenia oraz zakładane efekty uczenia się na 8 poziomie PRK obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 zmienionej Uchwałą nr 11/2022 Senatu z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w opisie Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 1 - Opis Szkoły Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 2 - Program Zajęć w Szkole Doktorskiej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
17.04.2024 15:00Karolina GamratWersja aktualna