deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 17.01.2022
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: archiwalne

Zarządzenie nr 2/2022 Rektora z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Wniosek

Zarządzenie uchylające:

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.02.2024 12:53Karolina Gamratdodanie zarządzenia uchylającegoWersja aktualna
15.02.2022 16:10Karolina GamratPokaż