deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 9.02.2022
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 7/2022 Rektora z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Załącznik nr 1 - REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE pn. „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU ASP w KRAKOWIE”

Załącznik nr 2 - Umowa na wykorzystanie bonusu realizacyjnego

Załącznik nr 3 - Umowa Uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie bonusu realizacyjnego w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie”

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z realizacji bonusu realizacyjnego w projekcie pn. „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie”

Zarządzenie zmienione:

https://bip.asp.krakow.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-100-w-sprawie-regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-zintegrowany-program-rozwoju-asp-w-krakowie

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
12.10.2022 10:16Karolina Gamratpoprawa oczywistej omyłkiWersja aktualna
11.10.2022 11:30Karolina Gamratpoprawa oczywistej omyłkiPokaż
15.02.2022 16:10Karolina GamratPokaż
15.02.2022 15:33Karolina GamrataktualizacjaPokaż
15.02.2022 15:13Karolina GamratPokaż