deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 10.07.2020

roboty te stanowią etap robót realizowanych w ramach  inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16"-umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

ogłoszenie o zamówieniu nr 554088-N-2020 z dnia 2020-06-24

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

                                         załącznik do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie

Postępowanie jest zamieszczone również w profilu  Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

modyfikacja treści SIWZ

zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa STWIORB przedmiary

odpowiedzi na zapytania 

odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

załącznik do odpowiedzi na pyt. rys. A11

zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

wyjaśnienia treści SIWZ - dot. przedmiaru

poprawiony przedmiar robót

odpowiedź na pytanie złożone po terminie na zadawanie zapytań

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wynik postępowania

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.07.2020 11:22Anna Dąbkowskarozstrzygnięcie postępowania - informacja o wyborze ofertyWersja aktualna
10.07.2020 13:24Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
6.07.2020 20:49Anna Dąbkowskazamieszczenie odpowiedzi na pytanie złożone po terminiePokaż
3.07.2020 22:24Anna Dąbkowskazamieszczenie wyjaśnień do SIWZ w zakresie przedmiaruPokaż
2.07.2020 13:59Anna Dąbkowskazamieszczenie odpowiedzi na pytania z załącznikamiPokaż
29.06.2020 15:24Anna Dąbkowskapublikacja odpowiedzi na zapytania WykonawcyPokaż
25.06.2020 10:32Anna Dąbkowskazamieszczenie modyfikacji i dokumentacji uwzględniającej modyfikacjęPokaż
24.06.2020 14:51Anna Dąbkowskazmiana uszkodzonych plików - zal nr 1 do SIWZPokaż
24.06.2020 14:31Anna Dąbkowskapublikacja przetargu Pokaż